Uraian Tugas Hukum

Panitera Muda Hukum

  1. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:
  3. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  4. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
  5. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  6. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  7. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
  8. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
  9. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.