Uraian Tugas Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

 1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
 2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 
 9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.