Uraian Tugas Pidana

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakanĀ administrasi perkara di bidang pidana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

 1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana; 
 3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
 4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 
 5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 
 6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 
 8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 
 9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 
 11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
 12. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; 
 14. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 15. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 16. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 17. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.